Prípadová štúdia

Marketing

MonFit: štúdio pohybu a jogy vedie Monika, pre ktorú je pohyb neoddeliteľnou súčasťou života. Monika je certifikovaná lektorka Jogovej terapie, trénerka fitnes a kulturistiky a inštruktorka skupinových cvičení (aerobic, tae-bo, body forming). Venuje sa tancu (belly dance, salsa, bachata…), rôznym športom a zdravému životnému štýlu. Je úspešnou absolventkou Kurzu SM systém. Medzi klientkami je veľmi obľúbená. V oblasti športu pôsobí dlhodobo, v  podstate už od svojho ranného detstva. Svoje služby poskytuje v Žiline. Ako zadávateľka, mala záujem na inovácii a následnej propagácii svojej značky.

monfit - cvicenie
monfit - majiteľka
monfit muziko terapia

Marketing

Zadanie bolo tvorené paletou marketingových služieb. Edukatívnu časť stratégie zastrešila séria marketingových konzultácií. V praktickej časti sme pristúpili k správe sociálnych sietí. Zamerali sme sa na podporu osobnej značky Monfit a vystupovanie v pozícií názorového vodcu. Séria postov bola zameraná na oblasť bezpečného a zdravého cvičenia a jogy, relaxáciu, rôzne tipy a súťaže.  Profil ponúka zábavný, edukatívny aj predajný charakter.

monfit - cvičenci
monfit podávanie misky

Výsledky

Na základe štatistík konkrétnych merateľných ukazovateľov je možné konštatovať uspokojivé výsledky spolupráce. Organický (nesponzorovaný) výsledok predstavoval

  • Zvýšenie interakcií + 2 000 % za 1. mesiac spolupráce.
  • Zvýšenie dosahu + 379 % za 1. mesiac spolupráce.
  • Posilnenie image značky.
monfit - cvičenie

Zhrnutie

Vďaka inovácii osobnej značky a efektívne nasadenej online kampane vzrástlo povedomie o značke, čo sa prejavilo posilnením jej image-u, ako aj pozitívnym dopadom na organické výsledky. Ciele vytýčené zadávateľkou boli v plnom rozsahu dosiahnuté. Prajeme jej veľa podnikateľských úspechov.

Informácie o projekte

Martin Latka

Marketing

Marketing – marketingová stratégia, konzultácie, správa sociálnych médií.

Content – tvorba fotografií.

Podkladové práce

fotografie – Veronika Čižmárová