Prípadová štúdia

Webdizajn

MonFit: štúdio pohybu a jogy vedie certifikovaná lektorka Jogovej terapie, trénerka fitnes a kulturistiky a inštruktorka skupinových cvičení, Monika. Monika sa venuje tancu, rôznym športom a zdravému životnému štýlu. Je úspešnou absolventkou Kurzu SM systém. Medzi klientkami je veľmi obľúbená. V oblasti športu pôsobí dlhodobo, v  podstate už od svojho ranného detstva. Svoje služby poskytuje v Žiline. Ako zadávateľka, mala záujem na inovácii a následnej propagácii svojej značky.

monfit - web
richard kmeť - web

Webdizajn

Monika mala starý web, ktorý ale nespĺňal jej požiadavky. Mal neatraktívny vizuál, plný fotiek z fotobanky. Okrem toho nedisponoval prakticky žiadnymi bezpečnostnými prvkami, ktoré sú dnes nevyhnutnosťou. O tom zadávateľka ani nevedela. Na webe absentoval SSL certifikát. Web nemal dokonca ani zálohovací systém. Štruktúra stránok bola veľmi neprehľadná a nespĺňala UX štandardy. Ceny boli uvádzané v rôznych sekciách bez priamej väzby na konkrétne služby. Niektorým cvičeniam chýbal popis. Vzhľadom na nesprávne nastavenie technical SEO, ktoré sa podpisovalo pod penalizáciu vyhľadávačov sme výstavbu webu poňali úplne od základu.

monfit - web
richard kmeť - branding, webdizajn

Výsledky

Podarilo sa nám vyriešiť neatraktívnu vizuálnu stránku webu. Použili sme autentické kvalitné fotografie fotené na požiadanie. Farby boli prispôsobené archetypu zadávateľky, pričom bola dodržaná dostatočná miera kontrastnosti. Úspešní sme boli aj v sprehľadnení štruktúry webu a zvýšení užívateľskej skúsenosti. Výsledkom je svieži vizuál a platforma, na ktorej každý jednoducho nájde to, čo potrebuje.

Zhrnutie

Ciele zadané majiteľkou štúdia sa nám podarilo naplniť. Klientky môžu po návšteve webu, prostredníctvom jeho priameho prepojenia na rezervačný systém, automaticky realizovať objednávku na vybraný kurz. Pre možnosť sledovania a analyzovania návštevnosti sme na web implementovali analytické nástroje. Povypracovaní SEO stratégie, sa výrazne zvýši potenciál webu generovať očakávanú návštevnosť.

Informácie o projekte

Radovan Hýbl

Webdizajn

Webdizajn – balík Konverzný web. Doplatok za SSL certifikát a Bezpečnosť webu.

Fotografia – Veronika Čižmárová