Prípadová štúdia

Marketing

Minimalist Phone (QQLabs) je technologická spoločnosť so sídlom v nemeckom Mníchove. Vytvorila aplikáciu minimalist phone, ktorá je dostupná na Google Play a určená pre operačný systém Android. Jej hlavným účelom je redukovať čas strávený na mobilných obrazovkách, a tým zamedziť rôznym aktuálnym spoločenským a zdravotným problémom (depresie, FOMO, nespavosť, rozptýlenie pozornosti). Doteraz má aplikácia viac ako 250 000 inštalácií a je používaná globálne. Jej hlavným cieľom je zvýšiť počet aktívnych platiacich používateľov a rozšíriť jej povedomie predovšetkým na americkom trhu.

minimalist phone QQlabs

Marketing

Základným prvkom spolupráce je posilňovanie existujúceho affiliate programu. Prostredníctvom vytvorenej kontaktnej siete program úspešne ponúkame zahraničným influencerom s obsahovou relevanciou a dostatočnou personálnou základňou. Okrem toho vytvárame PR správy a komunikujeme aktuálne aktivity značky. V rámci dohodnutej spolupráce sa, v koordinácii s inými subjektami, spolupodieľame na formujúcej sa komplexnej marketingovej stratégii.

 

minimalist phone QQlabs
minimalist phone QQlabs

Výsledky

Aj napriek relatívne krátkej spolupráci sa nám podarilo dosiahnuť zaujímavé výsledky. V prospech klienta sme nadviazali spoluprácu s relevantnými influencermi, ktorí dokážu vhodne komunikovať víziu spoločnosti svojmu publiku. Z dohodnutých spoluprác vyberáme: Ross Harkness (Veľká Británia, IG: 144 tis. publikum), Mike Slaats (USA, YouTube: 12 tis. publikum), či Nick Vitello (USA, TikTok: 557 tis. publikum).

Zhrnutie

Spolupráca so zadávateľom naďalej prebieha, a to na viacerých úrovniach. Marketingové aktivity aktuálne sústreďujeme do oblasti budovania komunity. Vytvárame ďalšie affial spolupráce a posilňujeme hodnotu značky prostredníctvom orientácie na efektívnu SEO optimalizáciu.

 

Informácie o projekte

Nikola Kotláriková

Marketing

Marketing: Influence marketing, posilňovanie affiliate programu.

Content

Content: Tvorba obsahu – PR správy, komunikácia aktivít, autorské články.