Prípadová štúdia

Marketing

Bistro.sk je platforma na objednávanie a doručovanie jedál, ktorá združuje viac ako dvetisíc reštaurácií po celom Slovensku. Ide o navštevovaný portál so širokou ponukou chutných jedál a nápojov. Stačí zadať adresu doručenia, a vybrať si.

jedlo

Marketing

Do boja s obrovskou konkurenciou v segmente donášky jedál sme nasadili Martina, ktorý má dostatočné skúsenosti s marketingom vo vysoko konkurenčnom prostredí. Na pozícii marketingového špecialistu v rámci platformy zabezpečoval komplexnú správu sociálnych sietí. Je to rozsiahly proces zahŕňajúci množstvo aktivít zameraných na účinné využívanie sily médií na dosahovanie cieľov organizácie. Medzi hlavné komponenty správy sociálnych sietí patrí strategické plánovanie, t. j. vytvorenie jasných cieľov a stratégie pre využívanie sociálnych médií na dosahovanie pozitívneho dopadu na značku. Ďalej obsahová tvorba, čiže vytváranie a publikovanie relevantného, kvalitného a zaujímavého obsahu pre publikum sociálnych sietí. Okrem toho bolo potrebné zabezpečiť monitorovanie a riadenie interakcie publika so značkou prostredníctvom komentárov, správ a iných formách komunikácie. Následne sa Martin venoval aj monitorovaniu a vyhodnocovaniu účinnosti sociálnych sietí pomocou štatistík a metrík.

Bistro - marketing

Stratégia

Spoločne s ďalšími kolegami realizoval aj tvorbu návrhov a realizácii online kampaní. Jeho prehľad o trendoch v online marketingu, prinášal výsledky najmä pri určovaní marketingovej stratégie.

Bistro - marketing

Zhrnutie

Cieľom správy sociálnych sietí je vytvoriť a udržať silnú prítomnosť značky na sociálnych médiách, zlepšovať online reputáciu, zvyšovať brand awareness a dosahovať konkrétne ciele, ako napríklad predaj produktov alebo zvýšenie návštevnosti webovej stránky. Zadefinované ciele sa nám podarilo dosiahnuť. Spokojnosť so spoluprácou bola zo strany zadávateľa zhodnotená nasledovne: „Na pozícii Marketingového špecialistu pre Bistro.sk bolo Martinovou hlavnou zodpovednosťou spravovanie sociálnych sietí, tvorba direct mailov, vyhodnocovanie pravidelných reportov so stanovenými KPI’s. Spolupodieľal sa na tvorbe návrhov a realizácii online kampaní. Martina považujem za cenného člena svojho tímu. Má výborný prehľad o trendoch v online marketingu, čo bolo prínosné najmä pri nastavovaní marketingovej stratégie pre portál Bistro.sk. Medzi jeho silné stránky patrí kreativita, zodpovednosť a chuť učiť sa. Verím, že pre každú firmu bude prínosom.“

Informácie o projekte

Martin Latka

Marketing a content

Marketing – správa sociálnych sietí, direct mailing, reporty, stratégie

Content – copywriting