Prípadová štúdia

Content

Richard Kmeť je fitnesstréner. Vo svojom odvetví pôsobí dlhoročne. Je to profesionál, ktorý poskytuje služby v hlavnom meste SR. Je empatický a svojich klientov dokáže motivovať k dosahovaniu výsledkov. Ako zadávateľ, mal záujem na budovaní svojho mena, ako opoznanej značky. Za nadstavbu si určil presun do online sveta, ktorý ponúka potenciál budovania pasívneho príjmu. Pre podporu online kurzu sa rozhodol vytvoriť a propagačné video a sadu náučných videí.

richard kmeť - logo

Video content

Po konzultácií s klientom sme si zadefinovali ciele tvorby videí a následne sme vstúpili do produkčného procesu. V prvej fáze sme sa zaoberali nakrúcaním ilustračných záberov do reprezentačného videa. Natáčanie prebiehalo v priestoroch fitness centra a jeho blizkom okolí, kde klient pôsobí ako osobný tréner. Zacielenie záberov smerovalo k ukážke individuálnych schopností klienta a ich konverzného potenciálu. V nasledujúcej fáze sme sa venovali postprodukcii. Vybrali sme motivačný hudobný podmaz, ktorý sme dotvorili rýchlymi akčnými prestrihmi. Promo video sme doplnili včlenením krátkeho príhovoru klienta, ktorý približuje základné informácie o jeho aktuálnom tréningovom programe (NHT60). Záverečnú sekvenciu promo videa sme doplnili motivačnými citátmi vyobrazenými na kontrastnom čiernom pozadí. Súbežne s realizáciou promo videa sme sa venovali aj tvorbe krátkych inštruktážnych videí, ktoré sa zaraďujú do ebooku. Výsledný formát je prezentovaný vo forme krátkeho popisu s názvom cviku, po ktorom pokračuje rýchla video ukážka. Inštruktážny text o správnom vykonaní cviku je v závere doplnený spomaleným video záberom.

Zhrnutie

Klient požadoval vytvorenie promo videa na budovanie image značky a sadu inštruktážnych videí, ktoré chce v budúcnosti využiť vo svojom predajnom kanáli. Naše ciele sme 100%-ne splnili, keďže klient vyjadril svoju spokojnosť prísľubom ďalšej spolupráce v oblasti budovania pasívneho príjmu. Vidíme sa nabudúce.

Informácie o projekte

Kristián Katona

Video content / Kamera

Video content – nebalíkové riešenie: Tvorba inštruktážnych videí a reklamné promo video

Strih

Denisa Melisová