Prípadová štúdia

Content

Magazín Forbes Slovensko sa venuje oblasti biznisu, financií, technológií, úspechu a kvalitného života. Ide o mesačník, ktorý patrí k najdôveryhodnejších periodikám v regióne. Vychádza na Slovensku už viac než dekádu. Svojím inšpiratívnym obsahom si vybudoval stabilnú pozíciu vo svete médií. Magazín sa vydáva v tlačenej aj digitálnej podobe. Jeho vydavateľom je nezávislé vydavateľstvo Barecz & Conrad Media, s.r.o.  Spoločnosť okrem toho realizuje aj vlastné odborné podujatia.

písanie na notebooku

Content

Prostredníctvom externého redaktorstva sa spolupodieľame na obsahovej tvrobe. Naša špecialistka dodávateľsky zabezpečuje tvorbu jedinečných autorských článkov. Väčšinou ide o rozhovory s fundovanými lídrami vo sfére odboru zadávateľa. Najčastejšie zameranie sleduje oblasť biznisu, ekonómie, investovania, psychológie a vzdelávania. V pestrom portfóliu sa však nachádzajú aj články z oblasti ochrany životného prostredia, športu, technológií, kryptomien alebo marketingu.

autorské články - Nika Kotláriková
PC, káva, pero

Autorské články

Medzi najvýznamnejšie míľniky autorskej spolupráce patrí rozhovor s mediálne známou rodinou Hanuliakových, rozhovor s uznávaným popredným slovenským ekonómom Jurajom Karpišom, rozhovor so zakladateľom portálu fitclan, Simonom Kopuncom. Za významný považujeme aj autorský článok Koľko hodín denne spí Gates či Musk? Spánkové rutiny úspešných vás prekvapia, ktorý v priebehu mesiacov január a február 2022 dosiahol návštevnosť presahujúcu 120 000.

muž číta časopis

Zhrnutie

Úspešná spolupráca so zadávateľom naďalej prebieha. Rozpracovaním čitateľsky zaujímavých tém dokážeme, prostredníctvom externého redaktorstva, klientovi prinášať hmatateľné výsledky vo forme nadštandardnej návštevnosti.

 

Informácie o projekte

Nikola Kotláriková

Content

Content: Externé redaktorstvo, tvorba autorských článkov pre mienkotvorný magazín.