Prípadová štúdia

Branding

Richard Kmeť je fitnesstréner. Vo svojom odvetví pôsobí dlhoročne. Je to profesionál, ktorý poskytuje služby v Bratislave. Je empatický a svojich klientov dokáže motivovať k dosahovaniu výsledkov. Ako zadávateľ, mal záujem na budovaní svojho mena, ako opoznanej značky. Za nadstavbu si určil presun do online sveta, ktorý ponúka potenciál budovania pasívneho príjmu. Branding, ako zvolená služba, bol logickou voľbou.

logo Richard Kmeť

Branding

V súlade s klientskou požiadavkou sme určili ako prioritu vybudovanie bazálnych komponentov brandingu, predovšetkým vytvorenie loga na základe stanovenej symboliky a farebnej priority. Následne sme pristúpili k realizácii webstránky v súlade so stanovenými požiadavkami. Pri tvorbe sme rešpektovali finančné východiská. Fitness oblasť je vysokokonkurenčným prostredím, ktoré nemusí generovať dostatočný priestor na vytváranie finančných prebytkov, vhodných na ďalší investičný zámer. Potrebovali sme teda riešenie prinášajúce „veľa muziky za málo peňazí“. Vzhľadom na určený nižší rozpočtový budget boli klientovi odporučené služby v oblasti brandingu v rozsahu balíka Logo a farby.

citát Richard Kmeť
Typografia Richard Kmeť
farby Richard Kmeť
branding a webdizajn

Výsledky

Klient sa dnes radí medzi uznávaných špecialistov vo svojom odbore. V rámci finesscentra patrí k najúspešnejším trénerom, čo sa týka počtu prinesených nových zákazníkov. Vzhľadom na pozitívne výsledky prejavil záujem na prehĺbení budúcej spolupráce s dologo.sk v oblasti contentu (so zameraním na tvorbu promo videí) a online marketingu (so zameraním na predaj e-booku prostredníctvom e-mail marketingu).

Zhrnutie

Ciele stanovené klientom boli dosiahnuté, pričom sa nám podarilo nájsť riešenia zodpovedajúce očakávanej cene. O spokojnosti klienta svedčí používanie vytvorenej značky na dennej báze. Na záver vznikol priestor na ďalšiu budúcu spoluprácu, na ktorú sa veľmi tešíme. Nech sa darí. 🙂

Informácie o projekte

Radovan Hýbl

Branding

Branding – balík Logo a farby: Vytvorenie bazálnych komponentov vizuálneho brandingu s ohľadom na stanovenú symboliku a prioritizáciu farieb.